preloading top banner
pokrývačské práce břidlice prejzová krytina pokrývačské práce břidlice
Cech KPT Logo Kvalitní firma Logo

Zaručeně Vám poskytneme

1. Osobní návštěva

- Při rekonstrukci střešního pláště je nutná osobní návštěva jednoho z majitelů firmy , kdy je provedena prohlídka střešního pláště a konzultace při volbě vhodné střešní krytiny v závislosti na daný sklon a členitost střechy. Samozřejmě je maximálně přihlíženo k přání zákazníka.
- U novostaveb je navržena schůzka v sídle firmy, kde ve spolupráci s tesařskou firmou nabídneme vhodná řešení.

2. Vyhotovení několika variant cenové nabídky

- Na základě dohody a osobního přání zákazníka je zpracována cenová nabídka v několika variantách použití střešních krytin (betonová, pálená…) a klempířských materiálů (Cu, tiZn, ..) . Kompletní nabídka obsahuje kromě cen materiálů a prací i veškeré potřebné vedlejší práce , nutné k úspěšné realizaci (odvoz suti, zábor chodníku, lešení ..) Nabídky jsou zpracovávány bezplatně.

3. Smlouva o dílo

- V případě, že se rozhodnete pro realizaci Vaší střechy s naší firmou , bude Vám předložen návrh smlouvy o dílo, kde jsou uvedeny i závazné termíny nástupu na sjednané práce a doby trvání realizace, cena, způsob fakturace, záruky …. Případné plné moci k vyřízení záboru, který pro Vás zařizujeme zdarma(účtovány jsou pouze skutečné poplatky OÚ a TSK) jsou součástí SoD.

4. Vlastní realizace střešního pláště

- V dohodnutém termínu budou prováděny objednané práce , pouze našimi zaměstnanci . Při realizaci je Vám k dispozici odpovědný pracovník (parťák) , který je přímo na stavbě, nebo samozřejmě vždy hl.technik na telefonu (uvedený ve smlouvě o dílo) . Další objednané práce, na které najímáme ověřené subdodavatele (tesařské práce, hromosvodářské práce) , jsou vždy uvedeny ve smlouvě o dílo . Závěrečný úklid staveniště je samozřejmostí.

5. Předání díla

- Po ukončení všech Vámi objednaných prací je sepsán "předávací protokol" , který slouží zároveň jako záruční list na práce. Záruka činí 60 měsíců. Současně Vám předáme záruční listy a prohlášení o shodě na použité materiály.

6. Pozáruční servis

- Po uplynutí záruční doby je možné uzavřít pozáruční servis na údržbové práce, které se provádí většinou 2x ročně a to kontrola střechy před zimním obdobím , většinou čištění žlabů a kompletní kontrola střešního pláště a poté na jaře .

Věříme , že Vás naše nabídka oslovila a přejeme Vám spokojené bydlení pod střechou od firmy Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o

TELEFON

267 750 534

MOBIL

602 212 981

Aktuálně pracujeme na střechách

Praha 1, Jáchymova 3

bobrovka - režná
kontakt: p. Vrňata st.

Liliová 219/5

Tondach - malý prejz zplna do malty
kontakt : p. Vrňata ml.

objekt Kampa

velký prejz na sucho 
kontakt: p. Vrňata ml.  

BD Praha 10

bobrovka - režné provedení
kontakt : p. Žáčik

více »

Firma Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. oceněna známkou Kvalitní firma
Certifikace na základě spokojenosti zákazníků (APC)
Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o. - Tulipánová 100, 252 43 Průhonice, tel/fax: 267 750 534, mobil: 602 212 981, e-mail: info@strechyvrnata.cz